337 ქართულად გადაკეთებული არაქართული გვარები

image
სოციალურ ქსელ Forum.ge-ზე გამოქვეყნდა ქართულად გადაკეთებული არაქართული გვარების სია. საინტერესოა საიდან მოხვდა ფუძითაც და წარმომავლობითაც ამდენი ქართული გვარი ამ სიაში და ვის აძლევს ხელს ამ ჩამონათვლის ასე დაგრძელება. რასაკვირველია MediaCity-ის რედაქცია კატეგორიულად არ ეთანხმება ამ სიის ავთენტურობას.


ძალიან საინტერესო იქნება ქართველი ისტორიკოსების და მეცნიერების მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, თუ საიდან და ვინ ავრცელებს მსგავს ინფორმაციას და რატომ ,,აბრალებენ" აშკარად ქართულ გვარებს არაქართულ წარმომავლობას. MediaCity აუცილებლად მოახდენს ამ საკითხის სიღრმისეულ მოკვლევას, მანამდე კი გთავაზობთ ქართული გვარების იმ სიას, რომელიც Forum.ge-ზე გამოქვეყნდა. 


აბაშვილი - აზერ. (აბაევ); ოს. (აბაევ)
• აბელაშვილი - აზერ. (აბელოვ); სომხ. (აბელიან, აბელიანც, აბელოვ)
• აბრამაშვილი - აზერ. (აბრამოვ); სომხ. (აბრამიან, აბრამოვ)
• აბრამიშვილი - სომხ. (აბრამიან, აბრამოვ)
• აგულაშვილი - სომხ. (აგულოვ)
• ადამაშვილი - სომხ. (ადამიან, ადამოვ)
• ავალიშვილი - სომხ. (ავალიან, ავალოვ)
• ავაქიშვილი - სომხ. (ავაკიან, ავაკოვ, ავაქიან, ავაქოვ)
• ავთანდილაშვილი - სომხ. (ავთანდილიან, ავთანდილოვ)
• ავლოხაშვილი - რუს. (ავლოხოვ); უკრ. (ავლოხოვ)
• აზარაშვილი - აზერ. (აზაროვ); ბელორუს. (აზარევიჩ); სომხ. (აზარიან, აზაროვ)
• აზარიაშვილი - სომხ. (აზარიან, აზაროვ)
• აზირაშვილი - რუს. (აზიროვ)
• აზნაურაშვილი - სომხ. (აზნაურიან, აზნაუროვ)
• ათაბეგაშვილი - სომხ. (ათაბეგიან, ათაბეგოვ, ათაბეკიან, ათაბეკოვ)
• ათოშვილი - სომხ. (ათოიან)
• ალაგარდაშვილი - ყაზ. (ალაგარდოვ)
• ალავერდაშვილი - აზერ. (ალავერდოვ); სომხ. (ალავერდიან, ალავერდოვ)
• ალაფიშვილი - სომხ. (ალაფიევ; ალაფოვ)
• ალბორაშვილი / ალბორიშვილი - სომხ. (ალბოროვ)
• ალთუნაშვილი - სომხ. (ალთუნიან)
• ალიბეგაშვილი - დაღესტ. (ალიბეგოვ)
• ალიმბარაშვილი - ყაზ. (ალიმბაროვ)
• ალიხანაშვილი - აზერ. (ალიხანოვ); სომხ. (ალიხანიან, ალიხანოვ)
• ამანათაშვილი - სომხ. (ამანათოვ, ამანატოვ)
• ამირხანაშვილი - აზერ. (ამირხანოვ); დაღესტ. (ამირხანოვ); სომხ. (ამირხანიან; ამირხანოვ)
• ანანიაშვილი - სომხ. (ანანიან, ანანიევ, ანანიკიან, ანანიკოვ)
• ანჩაბაძე - აფხ. (ანჩაბ)
• აროშვილი - სომხ. (აროიან)
• არსოშვილი - ოს. (არსოევ); სომხ. (არსოევ)
• არუთინაშვილი - სომხ. (არუთინიან, არუთინოვ)
• არუნაშვილი - სომხ. (არუნოვ)
• ასანიშვილი / ასანიძე - აზერ. (ასანოვ)
• ასიტაშვილი - სომხ. (ასიტოვ)
• ასლამაზაშვილი / ასლამაზიშვილი - სომხ. (ასლამაზიან, ასლამაზოვ)
• ასლანიშვილი - აზერ. (ასლანოვ); სომხ. (ასლანიან)
• ასრათაშვილი - აზერ. (ჰასრათოვ); სომხ. (ასრათიან, ასრათოვ)
• აფრიამაშვილი - სომხ. (აფრიამოვ)
• აღლემაშვილი - სომხ. (აღლემოვ)
• ბაბაშვილი - აზერ. (ბაბაევ); ოს. (ბაბაევ)
• ბადაშვილი - ოს. (ბადაევ)
• ბადალაშვილი - აზერ. (ბადალოვ); სომხ. (ბადალიან, ბადალოვ)
• ბათირაშვილი - სომხ. (ბათიროვ)
• ბათმანაშვილი / ბათმანიშვილი - სომხ. (ბათმანოვ)
• ბაინდურაშვილი - სომხ. (ბაიანდურიან, ბაიანდუროვ, ბაინდურიან, ბაინდუროვ)
• ბაირამაშვილი - აზერ. (ბაირამოვ)
• ბაკაშვილი - სომხ. (ბაკაევ)
• ბალაბანაშვილი / ბალაბანიშვილი - სომხ. (ბალაბანოვ)
• ბარათაშვილი - სომხ. (ბარათოვ)
• ბარიხაშვილი - რუს. (ბარიხინ)
• ბასილაშვილი - სომხ. (ბასილიან, ბასილოვ)
• ბასიშვილი - ოს. (ბასოევ)
• ბაღდადაშვილი - სომხ. (ბაღდადიან)
• ბაღდოშვილი - სომხ. (ბაღდოიან, ბაღდოევ)
• ბეგალაშვილი / ბეგალიშვილი - ოს. (ბეგალოვ); რუს. (ბეგალოვ); სომხ. (ბეგალოვ)
• ბეგიჯანაშვილი - სომხ. (ბეგიჯანიან, ბეგიჯანოვ)
• ბეგლარაშვილი / ბეგლარიშვილი - სომხ. (ბეგლარიან, ბეგლაროვ)
• ბედოშვილი - ოს. (ბედოევ)
• ბეკოშვილი - ოს. (ბეკოევ)
• ბელიაშვილი - რუს. (ბელიაევ); სომხ. (ბელიევ)
• ბეჟანაშვილი / ბეჟანიშვილი - სომხ. (ბეჟანიან, ბეჟანიანც, ბეჟანოვ)
• ბესტავაშვილი - ოს. (ბესტაევ)
• ბიბილაშვილი - ოს. (ბიბილოვ)
• ბიგანაშვილი / ბიგანიშვილი - ოს. (ბიგანოვ)
• ბიკაშვილი - თათრ. (ბიკაევ); ოს. (ბიკაევ)
• ბითაძე - ოს. (ბითიევ, ბიტიევ)
• ბიტარაშვილი / ბიტარიშვილი - სომხ. (ბიტაროვ)
• ბოლოთაშვილი - ოს. (ბოლოთაევ)
• ბოსიკაშვილი - სომხ. (ბოსიკოვ)
• გაბარაშვილი - ოს. (გაბარაევ); სომხ. (გაბარევ)
• გაბელაშვილი - სომხ. (გაბელოვ)
• გაბიტაშვილი - სომხ. (გაბიტაევ, გაბიტოვ)
• გაბოშვილი - ოს. (გაბოევ); სომხ. (გაბოიან)
• გაბრიელაშვილი - სომხ. (გაბრიელიან, გაბრიელოვ)
• გაგიშვილი - ოს. (გაგიევ)
• გაგლოშვილი - ოს. (გაგლოევ)
• გაზაშვილი - ოს. (გასოევ)
• გალეგაშვილი - ოს. (გალეგოვ)
• გალუსტაშვილი - სომხ. (გალუსტიან, გალუსტიანც, გალუსტოვ)
• გარსევანიშვილი - სომხ. (გარსევანოვ)
• გასიშვილი - ოს. (გასიევ)
• გედევანიძე - სომხ. (გედევანოვ)
• გერგიშვილი - სომხ. (გერგაევ)
• გიგოლაშვილი - სომხ. (გიგოლაევ, გიგოლიან)
• გიკაშვილი - ოს. (გიკაევ)
• გობოზაშვილი - ოს. (გობოზოვ)
• გოგინაშვილი - სომხ. (გოგინიანც)
• გოგიჩაშვილი - ოს. (გოგიჩაევ, გოგიჩოვ)
• გოგოლი / გოგოლიშვილი / გოგოლიძე - უკრ. (გოგოლ)
• გოგორიშვილი - სომხ. (გოგორიან)
• გოზალიშვილი - სომხ. (გოზალიან, გოზალოვ)
• გოლოშვილი - ოს. (გოლოევ)
• გუდიაშვილი - ოს. (გუდიევ)
• გუზიტაშვილი - ოს. (გუზიტაევ)
• გულიაშვილი - აზერ. (გულიევ)
• გუნაშვილი - სომხ. (გუნაშევ, გუნაშოვ)
• გურგენაშვილი / გურგენიშვილი - სომხ. (გურგენიან)
• გუჩმაზაშვილი - ოს. (გუჩმაზოვ)
• დავითაშვილი - სომხ. (დავითიან)
• დალალაშვილი - სომხ. (დალალოიან)
• დალაქიშვილი - სომხ. (დალაქიან, დალაქოვ)
• დემინაშვილი - სომხ. (დემინოვ)
• დემურიშვილი - სომხ (დემუროვ)
• დოლმაზაშვილი - სომხ. (დოლმაზიან, დოლმაზოვ)
• დრიაშვილი - ოს. (დრიაევ)
• ებიტაშვილი - ყაზ. (ებიტოვ)
• ელბაქიძე - სომხ. (ელბაკიან, ელბაქიან)
• ელიზბარაშვილი - სომხ. (ელიზბარიან, ელიზბაროვ)
• ელისაშვილი - რუს. (ელისეევ); სომხ. (ელისევ)
• ელკანიშვილი - ოს. (ელკანოვ)
• ელოშვილი - ოს. (ელოევ); სომხ. (ელოიან)
• ენუქიძე - სომხ. (ენუქიან)
• ეპიტაშვილი - სომხ. (ეპიტოვ)
• ერემაშვილი - სომხ. (ერემიან, ერემოვ); უკრ. (ერემენკო)
• ვაზაგაშვილი - ოს. (ვაზაგოვ)
• ვალიშვილი - აზერ. (ვალიევ); ოს. (ვალიევ)
• ვანაძე - სომხ. (ვანიან)
• ვარდანაშვილი / ვარდანიძე - სომხ. (ვარდანიან)
• ვართანიშვილი - სომხ. (ვართანიან, ვართანიანც, ვართანოვ)
• ვართუმაშვილი - სომხ. (ვართუმიან)
• ვახრამიშვილი - სომხ. (ვახრამიან, ვახრამოვ)
• ვახტანგაშვილი / ვახტანგიშვილი - სომხ. (ვახტანგოვ)
• ველიჯანაშვილი - სომხ. (ველიჯანოვ)
• ზაზაშვილი / ზაზაძე - სომხ. (ზაზიევ, ზაზიან, ზაზოვ)
• ზანდარაშვილი - სომხ. (ზანდარიან, ზანდაროვ)
• ზასოხაშვილი - რუს. (ზასოხოვ)
• ზაქარაშვილი - სომხ. (ზაქარიან)
• ზურაბაშვილი / ზურაბიშვილი - სომხ. (ზურაბიან, ზურაბოვ)
• თათეშვილი - სომხ. (თათეოზიან, თათეოსიან, თათეოსოვ)
• თათოშვილი - სომხ. (თათოიან)
• თათულაშვილი - სომხ. (თათულოვ)
• თამაზაშვილი - სომხ. (თამაზიან, თამაზოვ)
• თანდარაშვილი - სომხ. (თანდარიან)
• თასოშვილი - ოს. (თასოევ)
• თედეშვილი - ოს. (თედეევ)
• თელიაშვილი - სომხ. (თელიევ)
• თიბილაშვილი - ოს. (თიბილოვ)
• თიგიშვილი / ტიგიშვილი - ოს. (თიგიევ, ტიგიევ)
• თომაშვილი - ოს. (თომაევ)
• თოროზაშვილი - სომხ. (თოროზოვ)
• თოფჩიშვილი - ოს. (თოფჩიევ)
• თულაშვილი - ბურიატ. (თულაევ); ოს. (თულაევ)
• თუმანიშვილი - სომხ. (თუმანიან, თუმანოვ)
• თუშმალიშვილი - რუს. (თუშმალოვ)
• იასაღაშვილი / იაშაღაშვილი - სომხ. (იაშაღიან)
• ივანიშვილი - სომხ. (ივანიან)
• იორდანაშვილი / იორდანიშვილი - სომხ. (იორდანიან, იორდანოვ
• კაკოშვილი - სომხ. (კაკოიან)
• კაჩმაზაშვილი / ყაჩმაზაშვილი - ოს. (კაჩმაზოვ)
• კიკოლაშვილი / კიკოლიაშვილი - სომხ. (კიკოლიან)
• კირაკოზაშვილი - სომხ. (კირაკოზიან, კირაკოზოვ, კირაკოსიან, კირაკოსოვ)
• კოდელაშვილი - სომხ. (კოდელიან, კოდელიანც)
• კოზანაშვილი - სომხ. (კოზანოვ)
• კოზმანაშვილი / კოზმანიშვილი - სომხ. (კოზმანოვ)
• კოკოზაშვილი - რუს. (კოკოზოვ)
• კოკოშვილი - ოს. (კოკოევ)
• კოლოტაშვილი / კოლოტაძე - რუს. (კოლოტოვ)
• კორკოტაძე - სომხ. (კორკოტიან)
• კუდუხაშვილი - ოს. (კუდუხოვ)
• კუზანაშვილი - სომხ. (კუზანოვ)
• კულუმბეგაშვილი / ყულუმბეგაშვილი - ოს. (კულუმბეგოვ, ყულუმბეგოვ)
• კუსრაშვილი / კუსრაძე - ოს. (კუსრაევ); რუს. (კუსრაევ)
• ლაზარაშვილი - ასირ. (ლაზარევ); სომხ. (ლაზარიან, ლაზაროვ)
• ლაზარიშვილი - სომხ. (ლაზარიან, ლაზაროვ)
• ლევანიშვილი / ლევანიძე - სომხ. (ლევანიან)
• მაზანაშვილი / მაზანიშვილი - აზერ. (მაზანოვ); სომხ. (მაზანიან)
• მაზაშვილი - სომხ. (მაზაევ)
• მაზმიშვილი - სომხ. (მაზმანიან)
• მათიაშვილი - აზერ. (მათიევ)
• მათოშვილი - სომხ. (მათოსიან)
• მაკარაშვილი - სომხ. (მაკარიან, მაკაროვ)
• მაკასარაშვილი - სომხ. (მაკასაროვ)
• მალხაზიშვილი - სომხ. (მალხასიან, მალხაზიან, მალხაზოვ)
• მამადაშვილი - აზერ. (მამადალიევ); სომხ. (მამადიან)
• მამულაშვილი - სომხ. (მამულიან, მამულოვ)
• მანველიშვილი - სომხ. (მანველიან)
• მანთაშაშვილი / მენთეშაშვილი - სომხ. (მანთაშიან, მანთაშოვ); დაღესტ. (მანთაშევ)
• მარგიშვილი - ოს. (მარგიევ)
• მარკოზაშვილი - სომხ. (მარკოსიან, მარკოსიანც, მარკოსოვ, მარკოზიან, მარკოზიანც, მარკოზოვ)
• მარჯანიშვილი / მარჯანიძე - სომხ. (მარჯანიან)
• მაღალაშვილი - სომხ. (მაღალიან, მაღალოვ)
• მაყიშვილი - ოს. (მაყიევ)
• მედოიძე - სომხ. (მედოიან)
• მელიქიშვილი - სომხ. (მელიქიან, მელიქოვ)
• მერაბიშვილი - სომხ. (მერაბიან, მერაბოვ)
• მილაშვილი - სომხ. (მილაევ)
• მინაშვილი / მინაძე - სომხ. (მინასიან, მინასოვ)
• მირაქიშვილი - სომხ. (მირაქიან, მირაქოვ)
• მირველაშვილი - სომხ. (მირველოვ)
• მირზაშვილი - აზერ. (მირზაევ, მირზოევ); სომხ. (მირზოიან)
• მიქელაძე - სომხ. (მიქელიან, მიქელოვ)
• მუზაშვილი - ოს. (მუზაევ)
• მურადაშვილი - აზერ. (მურადოვ); სომხ. (მურადიან, მურადოვ)
• მურაჩაშვილი - რუს. (მურაჩევ)
• მუსაშვილი - აზერ. (მუსაევ)
• ნადირაშვილი / ნადირაძე - აზერ. (ნადიროვ); სომხ. (ნადირიან, ნადიროვ)
• ნაზარაშვილი / ნაზარიშვილი - რუს. (ნაზარევ; ნაზაროვ); სომხ. (ნაზარიან, ნაზაროვ)
• ნალბანდიშვილი - სომხ. (ნალბანდიან, ნალბანდოვ)
• ნანიშვილი - თათრ. (ნანიევ); ოს. (ნანიევ)
• ნარტკოშვილი - ოს. (ნარტკოევ)
• ნიაზაშვილი - აზერ. (ნიაზოვ); სომხ. (ნიაზოვ)
• ნონიაშვილი - სომხ. (ნონიანც, ნონიევ)
• ობოლაშვილი - სომხ. (ობოლოვ)
• ომანაშვილი - აზერ. (ომანოვ)
• ომარაშვილი - აზერ. (ომაროვ)
• ონიკაშვილი - სომხ. (ონიკიან)
• ოსეფაშვილი - სომხ. (ოსეფოვ)
• ოხანაშვილი - სომხ. (ოხანიან)
• პაატაშვილი - სომხ. (პაატოვ)
• პაპაშვილი - სომხ. (პაპაიან)
• პაპელაშვილი / პაპელიშვილი - სომხ. (პაპელოვ)
• პაპოშვილი - სომხ. (პაპოიან)
• პარასკევაშვილი - სომხ. (პარასკევოვ)
• პარუნაშვილი - სომხ. (პარუნიან, პარუნოვ)
• პეტაშვილი - სომხ. (პეტანიან, პეტახჩიან)
• რევაზიშვილი - სომხ. (რევაზიან, რევაზოვ)
• რიკაძე - რუს. (რიკოვ)
• როსტომაშვილი - სომხ. (როსტომიან, როსტომოვ)
• რუსიშვილი - ოს. (რუსიევ)
• საათაშვილი - აზერ. (საათოვ)
• სააკაშვილი - ოს. (სააკოვ); სომხ. (სააკიან, სააკოვ)
• საბანაშვილი - სომხ. (საბანოვ)
• საგინაშვილი - სომხ. (შაგინიან, შაგინოვ)
• სადათერაშვილი / სადათიერაშვილი - სომხ. (სადათეროვ)
• სამადაშვილი - აზერ. (სამადოვ)
• სამარჯიშვილი - სომხ. (სამარჯიევ)
• სამსონაშვილი / სამსონიშვილი / სამსონიძე - სომხ. (სამსონიან, სამსონოვ)
• სარალაშვილი - აზერ. (სარალოვ)
• სარაჯიშვილი - სომხ. (სარაჯევ, სარაჯიევ, სარაჯიან)
• სარდანაძე / სარდანაშვილი - რუს. (სარდანოვ)
• სარიშვილი - სომხ. (სარიევ)
• სელიმაშვილი - აზერ. (სელიმოვ); სომხ. (სელიმიან)
• სიმონიშვილი - სომხ. (სიმონიან, სიმონოვ)
• სოლომონიძე - სომხ. (სოლომონიან, სოლომონოვ)
• სოლოღაშვილი - სომხ. (სოლოღიან, სოლოღიანც, სოლოღოვ)
• სომხიშვილი - ოს. (სომხიევ)
• სტეფანაშვილი / სტეფანიშვილი - სომხ. (სტეფანიან, სტეფანიანც, სტეფანოვ, სტეპანოვ)
• სულთანიშვილი - სომხ. (სულთანიან)
• სულხანიშვილი - სომხ. (სულხანოვ)
• ტაგანაშვილი - რუს. (ტაგანოვ)
• ტაკაშვილი - სომხ. (ტაკაევ)
• ტარიელაშვილი - სომხ. (ტარიელოვ)
• ტატალაშვილი / ტატალიშვილი - სომხ. (ტატალიან)
• ტატულაშვილი / ტატულიშვილი - სომხ. (ტატულიან, ტატულოვ)
• ტატურაშვილი - უკრ. (ტატურევიჩ); ბელორუს. (ტატურევიჩ)
• ტერტერაშვილი - სომხ. (ტერტერიან, ტერტეროვ)
• ტერუნაშვილი - სომხ. (ტერუნიან, ტერუნოვ)
• ტოტიკაშვილი - სომხ. (ტოტიკოვ); ყაზ. (ტოტიკოვ)
• უდუმაშვილი - სომხ. (უდუმოვ)
• უზუნაშვილი - აზერ. (უზუნალოვ); სომხ. (უზუნიან, უზუნოვ)
• უმეკაშვილი - ყაზ. (უმეკოვ)
• ურიგაშვილი - ოს. (ურიგაევ)
• ურუმაშვილი - სომხ. (ურუმიან, ურუმოვ)
• უსუფაშვილი - აზერ. (იუსუპოვ, იუსუფოვ, უსუპოვ, უსუფოვ)
• ფავლენიშვილი - სომხ. (ფავლენიან)
• ფარაჯანაშვილი - სომხ. (ფარაჯანოვ, ფარაჯევ)
• ფარსადანაშვილი / ფარსადანიშვილი - სომხ. (ფარსადანიან, ფარსადანოვ)
• ფაფაკერაშვილი - სომხ. (ფაფაკეროვ)
• ფილიშვლი - ოს. (ფილიევ)
• ფირალიშვილი - აზერ. (ფირალიევ); სომხ. (ფირალოვ)
• ფოლადაშვილი / ფოლადიშვილი - აზერ. (ფოლადოვ); რუს. (ფოლადოვ); სომხ. (ფოლადიან, ფოლადიანც)
• ფუხაშვილი - ოს. (ფუხაევ)
• ქარაზანაშვილი / ქარაზანიშვილი - რუს. (კარაზანოვ); სერბ. (კარაზანოვ)
• ქარსანაშვილი / ქარსანიშვილი - ოს. (ქარსანოვ)
• ქარუმიძე - აზერ. (ქარუმოვ)
• ქარქუზაშვილი / ქარქუსაშვილი - ოს. (ქარქუზაევ, ქარქუსოვ); რუს. (კარკუზაევ)
• ქელეხსაშვილი - ოს. (ქელეხსაევ)
• ქერდიყოშვილი - ოს. (ქერდიკოვ)
• ქისიშვილი - ოს. (ქისიევ)
• ქიტესაშვილი - სომხ. (ქიტესოვ)
• ქობესაშვილი / ქობეზაშვილი - ოს. (ქობესოვ)
• ქობულაშვილი - ოს. (ქობულოვ); სომხ. (ქობულოვ)
• ქოზაშვილი - თათრ. (კოზაევ, ქოზაევ)
• ქოქოშვილი - თათრ. (ქოქოევ); ოს. (ქოქოევ);
• ქოჩიშვილი - სომხ. (ქოჩიევ)
• ქოჩორაშვილი / ქოჩორაძე - სომხ. (ქოჩორიან, ქოჩორიანც, ქოჩოროვ)
• ქუმარიტაშვილი - ოს. (კუმარიტოვ, ქუმარიტოვ)
• ქუმსიშვილი - ოს. (კუმსიევ, ქუმსიევ)
• ქურდაძე - სომხ. (კურდოგლიან, კურდოვ, ქურდოღლიან, ქურდოვ)
• ქუჯოშვილი - სომხ. (კუჯოიან, ქუჯოიან)
• ღამბარაშვილი - აზერ, (გამბაროვ); სომხ. (გამბარიან, ღამბარიან, ღამბაროვ)
• ღარიბაშვილი - აზერ. (გარიბოვ); სომხ. (ღარიბიან, ღარიბოვ)
• ყაზარაშვილი - ოს. (ყაზაროვ)
• ყაზიშვილი - ოს. (ყაზიევ)
• ყალაბეგაშვილი - დაღესტ. (ყალაბეგოვ)
• ყარაულაშვილი - თათრ. (კარაულოვ)
• ყარყარაშვილი - სომხ. (კარკარიან)
• ყაფლანიშვილი - სომხ. (კაპლანიან, ღაპლანიან)
• ყოჩიაშვილი - სომხ. (კოჩიევ, ყოჩიევ)
• ყულიჯანაშვილი / ყულიჯანიშვილი / კულიჯანაშვილი - სომხ. (კულიჯანიან, კულიჯანოვ, ყულიჯანოვ)
• შავერდაშვილი - სომხ. (შავერდიან, შავერდოვ)
• შავლოხაშვილი - ოს. (შავლოხოვ); რუს. (შავლოხოვ)
• შაინიძე - სომხ. (შაინიან, შაინოვ)
• შალიბაშვილი - ყაზ. (შალიბოვ)
• შარიფაშვილი - აზერ. (შარიპოვ, შარიფოვ)
• შაქარაშვილი - სომხ. (შაქარიან, შაქაროვ)
• შერმაზანაშვილი - სომხ. (შერმაზანოვ)
• შიხიაშვილი - აზერ. (შიხიევ); სომხ. (შიხიან)
• ჩალაგაშვილი - აზერ. (ჩალაგაევ)
• ჩანდიშვილი - ოს. (ჩანდიევ); ყაზ. (ჩანდიევ)
• ჩარაშვილი - ოს. (ჩარაევ)
• ჩარექაშვილი / ჩარექიშვილი - ოს. (ჩარექოვ)
• ჩერქეზიშვილი - სომხ. (ჩერქეზიან, ჩერქეზოვ)
• ჩიბირაშვილი - ოს. (ჩიბიროვ)
• ჩიგოშვილი - ოს. (ჩიგოევ)
• ჩიტაშვილი - სომხ. (ჩიტაევ)
• ჩოჩიშვილი - ოს. (ჩოჩიევ)
• ციბაძე - აფხ. (ციბა)
• ცოფურაშვილი - აზერ. (ჩოპუროვ, ჩოფუროვ)
• ცხოვრებაშვილი / ცხოვრებაძე - ოს. (ცხოვრებოვ)
• ძებისაშვილი - ოს. (ძებისოვ)
• ძიგოშვილი - ოს. (ძიგოევ)
• ხაბელაშვილი - ოს. (ხაბელოვ)
• ხაზალაშვილი - სომხ. (ხაზალიან)
• ხარატიშვილი - სომხ. (ხარატიან, ხარატოვ)
• ხარებაშვილი - ოს. (ხარებოვ)
• ხარიტონაშვილი / ხარიტონიშვილი - სომხ. (ხარიტონოვ)
• ხაჩირაშვილი - ოს. (ხაჩიროვ)
• ხაჯიშვილი - სომხ. (ხაჯიევ)
• ხეთაგურაშვილი / ხეთაგური - ოს. (ხეთაგუროვ)
• ხეჩიკაშვილი - სომხ. (ხეჩიკიან, ხეჩიკოვ)
• ხეჩოშვილი - სომხ. (ხეჩოიან)
• ხიზანაშვილი / ხიზანიშვილი - სომხ. (ხიზანიან, ხიზანოვ)
• ხითარიშვილი - სომხ. (ხითარიან, ხითაროვ)
• ხინჩაგაშვილი / ხინჩაგიშვილი / ხინჩეგაშვილი - ოს. (ხინჩაგოვ)
• ხოსიტაშვილი - სომხ. (ხოსიტოვ)
• ხოხაშვილი - ოს. (ხოხაევ)
• ხოჯაშვილი - აზერ. (ხოჯაევ)
• ხრიკაძე - სომხ. (ხრიკიან)
• ხუბულაშვილი - ოს. (ხუბულოვ)
• ხუგაშვილი - ოს. (ხუგაევ)
• ხუციშვილი - ოს. (ხუციევ)
• ჯაბიშვილი / ჯაბიძე - ოს. (ჯაბიევ)
• ჯალალიშვილი - სომხ. (ჯალალიან, ჯალალოვ)
• ჯამალაშვილი - აზერ. (ჯამალოვ)
• ჯანაშვილი - ოს. (ჯანაევ)
• ჯანიბეგაშვილი - სომხ. (ჯანიბეგოვ)
• ჯაფოშვილი - სომხ. (ჯაფოიან)
• ჯეირანაშვილი - აზერ. (ჯეირანოვ); ოს. (ჯეირანოვ); სომხ. (ჯეირანოვ, ჯეირანიან)
• ჯიოშვილი - ოს. (ჯიოევ)шаблоны для dle 11.2
მოგეწონათ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სტატია? გთხოვთ დააჭიროთ ღილაკს:დაწერე კომენტარი
ბოლო სიახლეები

კომენტარები 2

XseDsyoToinegt
XseDsyoToinegt 5 декабря 2022 06:23
On this site u can buy PABLO SNUS for very good price!
Stevendum
Stevendum 9 декабря 2022 13:00
Здравствуйте я КИДАЛА И МОШЕННИК и мне очень за это стыдно! Если я вас обманул пожалуйста прости меня! вот мои данные: Телеграмм: @zennoboss Skype: live:zennoboss Email: zennoboss@ya.ru ICQ: 1643164 Я Продаю фейковые курсы по емеил рассылкам за 1к+$ После получения денег выдаю не рабочие методы и щаблоны на зеннопостер возврат денег не делаю! вот моя тема на зенофоруме Telegram @ZENNOBOSS (ICQ: 1643164) КИДАЛА И МОШЕННИК Telegram @ZENNOBOSS (ICQ: 1643164) КИДАЛА И МОШЕННИК Telegram @ZENNOBOSS (ICQ: 1643164) КИДАЛА И МОШЕННИК Telegram @ZENNOBOSS (ICQ: 1643164) КИДАЛА И МОШЕННИК

კომენტარის დამატება

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
მსგავსი სიახლეები
14-წლიანი თანაცხოვრების დასრულება, 3 შვილი, კომპლექსები და „სასიკვდილო“ დიეტები - ცოტა რამ თამუნა ლეკვეიშვილზე
”ერთ დღეს შეყვარებულის ქცევებმა დამაეჭვა და რომ წავიდა მეც ჩუმად უკან გავყევი, ცოტახანში კი თავი ისეთ ადგილას ამოვყავი, რომ კანკალმა ამიტანა…”
"ქართველებო, გული ამიჩუყდა... Forza საქართველო" - რას წერენ ხვიჩა კვარაცხელიათი აღფრთოვანებული იტალიელები საქართველოზე?
337 ქართულად გადაკეთებული არაქართული გვარები
„მელია, რამოდენიმე წლის წინ ნაყიდი ჰყავს „ქართულ ოცნებას“, მამამისის კლინიკაც იმის შემდეგ უფრო და უფრო აყვავდა და მისი ბიზნესიც“
რეკლამა
პოპულალური
თუ ალკოჰოლს არ სვამთ, ნაადრევი სიკვდილის რისკის ქვეშ ხართ - ახალი კვლევის შედეგი
სანდრა რულოვსი სასიხარულო ინფორმაციას ავრცელებს - სრულიად მოულოდნელი...
ყოფილი მოკრივე მძარცველებს რომლებიც მის სახლში შეიჭრნენ 5 დღე აუპატიურებდა
ფოტო, რომელიც სოციალური ქსელების განხილვის საგნად იქცა: ჯერ კიდევ ვერ შენიშნეთ რატომ?
„სამი თვის პატარძალი ვიყავი, როდესაც მამამთილმა თავისი ძმაკაცები მოიყვანა.. ქეიფი ცოტა ხნის დაწყებული იყო, როდესაც მამამთილმა დამიძახა და მეგობრებს უთხრა: ახლა ჩემი რძლის მკერდის სადღეგრძელო უნდა დავლიოო..“
ზოდიაქოს ორი ნიშანი, რომლისთვისაც 2023 წელი ყველაზე წარმატებული წელი იქნება
11 შეცდომა, რომელსაც ქალი ლოგინში უშვებს
ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებული ადამიანები არიან დაუვიწყარნი სექსში
თუ ზოდიაქოს ამ ნიშნით ხართ დაბადებული, 2023 წელს ყველაზე მეტად გაგიმართლებთ
"სალაროსთან ბიჭი მედგა რომელიც ძალიან დაძაბული იყო დავეხდე და პრეზერვატივს ყიდულობდა... პროტესტის ნიშნად მეც ვიყიდე ეს პრეზერვატივი"
რეკლამა